StormStyrka
Startsida Arbetsprover CV Fritid

Utbildningar Anställningar Näringsverksamhet Förtroendeuppdrag

AHA!


UTBILDNING SKOLA ÅR
Kreatörsutbildning
Miljödiplomering
Tillväxt start
Bokföring
Beckerell
Göteborgs stad Miljö
NFC / BRG
Carebo företagsutveckling
2009
2008
2008
2003
H
Ö
G
S
K
O
L
A
Journalistprogrammet 40p
Kultur och kommunikation 160p
Konstvetenskap 60p
Kulturvetenskap 20p
Information och presentation 10p
Konst- och musikvetenskap 10p
Företag och marknad 10p
Kreativ svenska 10p
Litteraturvetenskap 5p
Kulturbegreppets idéhistoria 5p
Statistiska metoder för kvalitetssäkring 5p
Skrivarkurs 5p
Praktisk svenska 5p
Medieanalys 5p
Svensk 1900-talsskulptur 5p
Offentlig konst 5p
Göteborgs Universitet och
Högskolan i Halmstad
Inom examen
2002
2001
2001
2001
1998
1999
1999
2000
1998
1999
1999
1999
2000
2000
2001
2001
G
Y
M
N
A
S
I
U
M
Komvux
Matematik (humanistisk)
Samhällskunskap (samhällsvetenskaplig)
Svenska B
Historia A
Religion A
Retorik A
Filmkunskap
Multimedia
Arbetsmetod
Kommunala vuxenutbildningen,
Uddevalla
1980
1981
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
V
Å
R
D
Vårdlinjen, psykiatrisk gren
Kontaktmannautbildning
Ett självständigt liv
Humant självförsvar
Kroppskännedom
Familjeinriktat arbete
Bättre arbetsmiljö
Arbetsplatsombudsutbildning
Älvsborgs norra vårdskola   
Vidareutbildningar inom 
Bohuslandstinget
och
NU-sjukvården
1981
1987
1990
1991
1992
1993
1997
1997
T
E
X
T
I
L
Teatersömnad
Materialkännedom
Mönsterkonstruktion
Hattar på modet
Teaterkläder herr
Mönsterkonstruktion, avvikande figur
Teaterkostymens historia
Kvällskurser i vävning
Tillskärarakademien Göteborg
Folkuniversitetet
Dramatiska institutet
ABF, Uddevalla
1994
1992
1993
1994
1995
1995
1995
1985
D
I
V
ECDL
Simlärare
Körkort B
Förarintyg för segel- och motorbåtar
TBV, Uddevalla
Svenska Livräddningssällskapet

Ramnerödsskolan
1998
1981
1981
1977

Utbildningar Anställningar Näringsverksamhet Förtroendeuppdrag


Karin Storm, StormStyrka
073-952 65 41031-84 10 29
karin(krumelur)stormstyrka.se
Gullringevägen 5D, 423 70 SÄVE
Miljödiplomerad